Home Tổng Hợp Văn bản là gì? Vai trò, chức năng, loại tài liệu
van-ban-la-gi-3-a-bluesapphire-com-vn

Văn bản là gì? Vai trò, chức năng, loại tài liệu

by adminbs

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về văn bản là gì trong bài viết dưới đây!

Khái niệm văn bản

Giao tiếp của con người chủ yếu được thực hiện thông qua ngôn ngữ. Hình thức giao tiếp này đã được sử dụng từ buổi bình minh của xã hội loài người. Với sự ra đời của chữ viết, con người đã có thể đạt được không gian ngăn cách qua nhiều thế hệ. Giao tiếp bằng lời luôn được thực hiện thông qua quá trình gửi và nhận văn bản.

Hiện nay, văn bản có nhiều khái niệm khác nhau:

Khái niệm 1: “Văn bản là văn bản được hình thành trong các hoạt động khác nhau của đời sống xã hội”;

Khái niệm 2: Quan niệm của các nhà ngôn ngữ học: “Văn bản là một tổng thể ngôn ngữ, thường bao gồm một tập hợp các câu, có thể có tiêu đề, có chủ đề mạch lạc và hoàn chỉnh về nội dung, được tổ chức theo một cấu trúc mạch lạc”;

Khái niệm 3: Quan niệm của các nhà nghiên cứu hành chính theo nghĩa rộng: “Văn bản là phương tiện ghi chép và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu ngôn ngữ”.

Theo Đạo luật Công việc Văn thư 2020:

“Chữ viết” là thông tin viết bằng ngôn ngữ, ký hiệu được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, công nghệ quy định.

“Văn bản chuyên môn” là văn bản được hình thành trong quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn của phòng, lĩnh vực do thủ trưởng cơ quan chủ quản sở, lĩnh vực quy định.

“Văn bản hành chính” là văn bản do các cơ quan, tổ chức hình thành trong quá trình hướng dẫn, điều hành và giải quyết công việc.

“Tài liệu điện tử” là tài liệu dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo hoặc số hóa từ tài liệu giấy và được trình bày theo đúng định dạng, công nghệ và định dạng quy định.

“Văn bản tố tụng” là tất cả các loại văn bản do các cơ quan, tổ chức ban hành.

“Văn bản đến” là tất cả các loại tài liệu mà một cơ quan, tổ chức nhận được từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác.

Nói rộng ra: “Chữ viết là vật mang thông tin được ghi lại bằng ký hiệu hoặc ngôn ngữ ở bất kỳ phương tiện nào (tranh ảnh, hình vẽ, sách, bài báo, câu đối, băng, video …) nhằm mục đích ghi nhận và truyền tải thông tin từ một chủ thể đến chủ đề khác”. Văn bản này thường được sử dụng trong ngôn ngữ học, văn học …

Theo nghĩa hẹp: “Văn bản là văn bản được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế nhằm ghi lại mục đích, chỉ rõ hành vi, hoạt động, cách ứng xử của các chủ thể tham gia vào các mối quan hệ khác nhau. (Lưu giữ dưới dạng văn bản ) “. Tài liệu này được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động của các cơ quan và tổ chức.

Vai trò của từ ngữ

Thu thập thông tin để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Các cách truyền đạt các quyết định quản lý.

Kiểm tra, giám sát phương pháp lãnh đạo, quản lý hoạt động của cơ quan.

phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Là thước đo của sự phát triển xã hội.

Chức năng văn bản

Văn bản quản lý nhà nước có 5 chức năng chính, trong đó chức năng pháp lý và chức năng quản lý là nổi bật nhất.

chức năng pháp lý

+ Bất kỳ văn bản nào được tạo ra cũng đều dựa trên các quy phạm pháp luật, vận dụng vào thực tế đời sống xã hội để điều chỉnh các mối quan hệ đang tồn tại hoặc mới nảy sinh. Như vậy, văn bản là công cụ thể hiện sự thống trị của quyền lực nhà nước đối với hoạt động của hành pháp.

+ Đây là cơ sở pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ xã hội trong việc thực hiện các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

chưc năng quản ly

+ Tất cả các bước trong quy trình quản lý từ ra quyết định đến thực hiện, kiểm tra và giám sát đều cần được lập thành văn bản.

Chức năng quản lý văn bản được thể hiện trên cơ sở hợp thức hóa hoạt động của các cơ quan, ban hành văn bản kịp thời, chỉnh lý và tổ chức thông tin tình hình thực tế của các công việc sau khi đã chuẩn bị đầy đủ.

Chức năng thông tin

Chức năng thông tin của văn bản được thể hiện qua ba yếu tố sau: thu thập thông tin, ghi chép và chuyển tải thông tin cần thiết, kiểm tra, đánh giá tính chính xác của thông tin trong hoạt động quản lý, hành chính và giao dịch đại lý.

+ Đây là chức năng chung và quan trọng nhất trong các văn bản nói chung. Ngày nay, có nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ việc truyền tải thông tin nhanh chóng, nhưng vẫn yêu cầu các tài liệu kèm theo làm bằng chứng gốc như chữ ký của người ủy quyền, con dấu của cơ quan …

chức năng văn hóa

Văn bản là sản phẩm sáng tạo của con người, nó thể hiện những nét đặc trưng của đời sống văn hóa ở nhiều nơi và ghi lại những nét văn hóa của các thời kỳ lịch sử khác nhau.

Văn bản với mục đích truyền tải thông tin và thuyết phục mọi người tuân theo các quy tắc ứng xử chung trong xã hội cần phải có văn hóa rõ ràng.

chức năng xã hội

Sự ra đời của văn bản thể hiện yêu cầu cấp thiết của xã hội là phải giải quyết một vấn đề nào đó trong từng thời điểm và phạm vi cụ thể.

– Ngoài ra còn có các chức năng giao tiếp, chức năng thống kê …

Phân loại văn bản

Sự ra đời của một văn bản nói chung chịu tác động của nhiều yếu tố như mục đích giao tiếp, đặc điểm giao tiếp, phương thức giao tiếp, phương tiện giao tiếp trong quá trình giao tiếp. Việc phân loại văn bản có thể dựa trên một số tiêu chí khác nhau, trong tài liệu này tác giả xin chia văn bản thành hai loại lớn là văn bản phân loại theo bản chất quyền lực nhà nước (gọi chung là văn bản). văn bản quản lý) và văn bản quyền lực ngoài nhà nước.

Văn bản không mang thẩm quyền nhà nước: là một nhóm văn bản lớn, được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các văn bản này rất đa dạng về nội dung, hình thức, cơ quan ban hành và phương pháp soạn thảo. Đặc điểm chung của văn bản này là không mang tính quyền lực nhà nước, tức là khi ban hành, chủ thể không nhân danh nhà nước.

Văn bản hành chính nhà nước là văn bản chứa đựng các quyết định quản lý và thông tin do các cơ quan nhà nước ban hành phù hợp với chức năng, trình tự, thủ tục và hình thức nhất định nhằm chuẩn hóa luật pháp và các quy định của quốc gia. giữa các thiết chế nhà nước và các tổ chức công dân. Văn bản hành chính nhà nước thể hiện ý chí và mệnh lệnh, mang tính quyền lực nhà nước, là phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi nhà nước, đồng thời là kết quả của hoạt động hành chính của các cơ quan, tổ chức. Văn bản là gì? Văn bản quản lý nhà nước khác với văn bản thông thường ở quy trình soạn thảo, thể thức văn bản và hiệu lực pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

 

Related Posts

Leave a Comment