Nơi Lý Tưởng Cho Cuộc Sống
Browsing Tag

Kinh Tế Thị Trường Là Gì

Kinh Tế Thị Trường Là Gì?

Trong nền kinh tế thị trường, mọi chủ thể đều bình đẳng và hoạt động trong khuôn khổ nhất định do pháp luật quy định. Kinh tế thị trường đã trở thành một trong những mô hình kinh tế được nhiều nước trên thế giới áp dụng bởi…