Home Tổng Hợp Nhân sinh quan là gì, nhân sinh quan thế giới là gì? khái niệm triết học
nhan-sinh-quan-la-gi-5-a10-bluesapphire-com-vn

Nhân sinh quan là gì, nhân sinh quan thế giới là gì? khái niệm triết học

by adminbs

Nhân sinh quan và thế giới quan là những khái niệm mà nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến. Nhưng không phải ai cũng hiểu nhân sinh quan là gì? Thế giới quan là gì? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tham khảo các bài viết sau:

Chủ nghĩa nhân sinh quan là gì ?

Nhân: con người

Sinh: Sống

Đúng: nhận thức

Vì vậy, nhân sinh quan chính là quan niệm sống của con người.

Nhân sinh quan là gì? Nói một cách đơn giản, nhân sinh quan là suy nghĩ và tư duy về cuộc sống của con người, hay nói một cách thơ mộng hơn, nhân sinh quan là quan niệm của mỗi chúng ta về quy luật tiến hóa của nhân sinh và sự tiến hóa của nhân sinh.

Thế giới quan là gì?

Thế giới quan là hệ thống quan điểm chung của con người về thế giới (mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội), địa vị của con người trong thế giới đó và các quy tắc xử sự, được con người đưa ra trong thực tiễn xã hội. Cấu trúc của thế giới quan rất phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là tri thức.

Chủ nghĩa nhân văn trong triết học

Nhân sinh quan là một bộ phận của thế giới quan (hiểu rộng), bao gồm cả quan niệm nhân sinh: lý do để con người sống là gì? Mục đích, ý nghĩa và giá trị sống của con người là gì, sống như thế nào cho xứng đáng? Trả lời những câu hỏi này là vấn đề ở góc độ con người. Không giống như động vật, mỗi người đều có cái nhìn riêng về cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, đó là những quan điểm nhân sinh tự phát, “ngây thơ” của quần chúng; các nhà tư tưởng đã khái quát hóa những quan điểm này, nâng chúng lên thành lý thuyết và tạo ra những nguyên tắc sống có ý thức và triết học.

Nhân sinh quan phản ánh tồn tại xã hội của con người. Nội dung của nó thể hiện nhu cầu, lợi ích, mong muốn, nguyện vọng của con người trong từng hệ thống xã hội cụ thể. Trong xã hội có giai cấp, cái nhìn về cuộc sống mang tính chất giai cấp. Các tầng lớp mới nổi trong suốt lịch sử đã sống lạc quan, tích cực và cách mạng; các tầng lớp thấp hơn thường có cái nhìn bi quan và hoài nghi về cuộc sống. Cuộc sống của một người có ảnh hưởng lớn đến hoạt động; các khái niệm về cuộc sống và triển vọng trở thành niềm tin, cách sống, tạo ra phương hướng và mục tiêu cho hoạt động (lý tưởng sống). Nếu phản ánh đúng xu thế khách quan của lịch sử là nhân tố mạnh mẽ cải tạo xã hội hợp lý, phản ánh không đúng sẽ có tác dụng ngược, cản trở sự phát triển của xã hội.

nhan-sinh-quan-la-gi-5-a10-bluesapphire-com-vn

Trong lịch sử xã hội trước đây, các hoạt động của con người đều bị xa lánh. Từ đó sinh ra những kiểu sống lạc hậu, phản động, phản khoa học: hoặc tôn giáo chuyển ý nghĩa cuộc sống ra thế giới bên ngoài, sang thế giới bên kia; hoặc xuất phát từ bản chất con người nhưng hiểu theo cách trừu tượng, hướng hoạt động hướng tới Nhu cầu và sở thích cá nhân (chủ nghĩa khoái lạc; phúc lạc; thực dụng). Có cái nhìn yếm thế, thoát ly cuộc sống (ẩn tu); cái nhìn tích cực về cuộc sống, gia nhập WTO (giúp thế giới, cứu nước), nhưng ít nhiều vẫn còn chủ nghĩa cá nhân (đứng, thành danh).

Chủ nghĩa Mác là khoa học về quy luật phát triển của lịch sử, chỉ rõ hoạt động của con người có chức năng cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, tự hoàn thiện, tự hoàn thiện, là nhân tố quyết định tiến bộ xã hội. Vì vậy, sứ mệnh của mỗi cá nhân là thúc đẩy quá trình phát triển xã hội trưởng thành, hoạt động lao động sáng tạo và cải tạo xã hội nhằm mang lại một xã hội tốt đẹp, tự do, ấm no và hạnh phúc cho mỗi cá nhân, từ đó hoàn thiện năng lực trí tuệ và tình cảm của họ. Đây là quan điểm cách mạng và khoa học về cuộc sống của giai cấp vô sản và con người mới dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Để quan điểm cách mạng về cuộc sống chiếm vị trí thống trị tuyệt đối trong đời sống xã hội, cần phải nỗ lực về nhiều mặt, trong đó giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Ngoài những giờ lên lớp bình thường, nhà trường cần phối hợp với gia đình và xã hội, vun đắp cho học sinh nhân sinh quan cách mạng (nhân sinh quan về cách mạng), hình thành hệ tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Xây dựng cuộc sống dân chủ, công bằng, văn minh, nhân văn với mọi tầng lớp nhân dân, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.

Ngoài những quan niệm nhân sinh quan là gì trên, còn có nhân sinh quan của Phật giáo. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về khái niệm này trong bài viết tiếp theo. Mọi phản hồi và thắc mắc, vui lòng để lại trong phần bình luận bên dưới

 

Related Posts

Leave a Comment