Home Tổng Hợp Đường Cao Là Gì?
duong-cao-1-a1-bluesapphire-com-vn

Đường Cao Là Gì?

by adminbs

Trong toán học, theo định nghĩa, đường cao của một tam giác là đoạn thẳng được vẽ từ một đỉnh và vuông góc với cạnh kia. Cạnh đối diện này thường được gọi là đáy tương ứng với mức cao.

Theo lý thuyết, giao điểm của đường cao và mặt đáy được gọi là đường cao.

Theo định nghĩa, chiều dài của đường cao là khoảng cách giữa đỉnh và đáy.

Tính chất chiều cao của hình tam giác

Thông thường, trong một tam giác, chiều cao sẽ được sử dụng để tính diện tích của tam giác

Cho ABC là tam giác có đường cao AH tương ứng với đáy BC. Khi đó diện tích tam giác ABC được tính bằng:

Sữa ABC = 1 / 2.BC.AH

Công thức trên cũng thường được dùng để tính độ dài đường cao từ diện tích tam giác: AH = 2.SΔABC. B.C.

duong-cao-1-a1-bluesapphire-com-vn

Tính chất của chiều cao trong tam giác cân

Trong một tam giác cân, theo định nghĩa, chiều cao tương ứng với một cơ sở là giá trị trung vị tương ứng với cơ sở đó. Do đó, đường cao của tam giác cân đi qua trung điểm của đáy.

Đường cao của tam giác cân cũng là đường phân giác của góc đỉnh và đường phân giác đứng của đáy tam giác.

duong-cao-1-a2-bluesapphire-com-vn

Một tam giác là một tam giác cân nếu nó có chiều cao và cũng là đường trung tuyến hoặc đường phân giác.

Lưu ý: Tam giác đều là một dạng đặc biệt của tam giác cân. Do đó, tính chất chiều cao trong tam giác đều tương tự như tính chất chiều cao trong tam giác cân.

Tính chất đường cao của tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, chiều cao của đáy là chiều cao của cạnh còn lại của góc vuông. Vậy đỉnh của một góc vuông là chân đường cao của hai đỉnh còn lại của tam giác thành hai góc vuông.

Trên đây là tính chất về đường cao, hi vọng bài viết hữu ích đối với các bạn.

Related Posts

Leave a Comment