Home Tổng Hợp Công cụ phân tích hình thành chiến lược

Công cụ phân tích hình thành chiến lược

by adminbs

Trong quá trình tư vấn công cụ phân tích hình thành chiến lược cho khách hàng, chúng tôi nhận thấy rằng tính khả thi của việc lựa chọn chiến lược của một công ty phụ thuộc rất nhiều vào quá trình phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của công ty và sự lựa chọn của công ty. Lãnh đạo doanh nghiệp đó. Các công cụ phân tích hình thành chiến lược thường được sử dụng bao gồm phân tích PEST, mô hình năm lực lượng của M. Porter, chuỗi giá trị và ma trận phân tích cạnh tranh.

1. Phân tích PEST – Tác động công cụ phân tích hình thành chiến lược

Trong xây dựng chiến lược, phân tích PEST xem xét tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô tạo ra cơ hội và đe dọa cho doanh nghiệp. Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm:

Đây là bốn yếu tố bên ngoài và khách quan tác động trực tiếp đến các thành phần kinh tế và bản thân doanh nghiệp.

2. Mô hình 5 áp suất của M.Porter.

Mô hình Năm áp lực cung cấp phân tích chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong môi trường kinh doanh trong quá trình xây dựng chiến lược, bao gồm:

– Áp lực cạnh tranh giữa các công ty trong ngành

– Áp lực từ các đối thủ tiềm năng

– Áp lực từ các sản phẩm thay thế

– Áp lực từ sức mạnh của nhà cung cấp

– Áp lực từ quyền lực khách hàng

Việc phân tích mô hình nhằm xác định các cơ hội kinh doanh và rủi ro từ ngành mà doanh nghiệp hoạt động. Các yếu tố từ phân tích PEST và phân tích mô hình 5 ứng suất sẽ được tổng hợp và đánh giá trong ma trận EFE.

3. Phân tích chuỗi giá trị – định hướng chiến lược hiệu quả

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được mô tả dưới một mô hình gọi là chuỗi giá trị. Các hoạt động trong chuỗi giá trị được chia thành hai nhóm: hoạt động chính và hoạt động thứ cấp. Phân tích chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp xác định điểm yếu và điểm mạnh của chính mình, đặc biệt là khi so sánh với chuỗi giá trị của đối thủ cạnh tranh và chính doanh nghiệp. Phân tích chuỗi giá trị cũng có thể giúp các công ty xác định các năng lực cốt lõi cần được phát triển để đạt được lợi thế cạnh tranh.

Các yếu tố phân tích từ chuỗi giá trị sẽ được tổng hợp và đánh giá trong Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE Matrix).

4. Ma trận phân tích cạnh tranh

Ma trận phân tích cạnh tranh là một công cụ mạnh mẽ để hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của công ty so với các đối thủ cạnh tranh chính; từ đó xác định các lợi thế cạnh tranh. Điểm trong ma trận, được cho trên thang điểm từ 1 đến 4, xếp hạng các yếu tố thành công cho ngành và so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Kinh nghiệm thực hiện các dự án công cụ phân tích hình thành chiến lược của chúng tôi cho thấy giá trị của các công cụ phân tích hình thành chiến lược không nằm ở số lượng công cụ được sử dụng hay tính chất hàn lâm của công cụ mà ở khả năng thích ứng của công cụ với từng ngành và đặc biệt là từng doanh nghiệp.

 

Related Posts

Leave a Comment