Block A dự án Blue Saphire Resort bàn giao vào quý II